Welke invloed hebben aanpassingen in de supermarkt zoals prijsverlagingen en nudges op leefstijl en gezondheid? En kan een mobiele app mensen stimuleren om meer te bewegen? Deze en andere vragen zijn op woensdag 2 november 2022 tijdens het Supreme Nudge eindsymposium bediscussieerd. Op deze pagina kunt u de samenvatting van de bijeenkomst bekijken en downloaden. 

 

Tijdens dit symposium deelden we voor het eerst alle onderzoeksresultaten van het zesjarige Supreme Nudge project. Hierbij kwamen zowel wetenschappelijke als praktijkinzichten aan bod. Ook gingen we in gesprek met aanwezigen uit de wetenschap, praktijk en de overheid om samenwerking op het gebied van leefstijl en gezondheid te stimuleren.

 

Het symposium was bedoeld voor iedereen die betrokken is bij deze thema’s, zoals onderzoekers, beleidsmakers, werkgevers en medewerkers binnen retail, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere overheden, kennisinstituten, of zorgverzekeraars.