SUPREME NUDGE (sustainable prevention of cardiometabolic risk through nudging health behaviours)

Een gezonde leefstijl - een gezond voedingspatroon en voldoende bewegen – draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van chronische ziekten. Mensen met lagere sociaal-economische positie (SEP) hebben vaak een ongezondere leefstijl dan mensen met een hogere SEP. Echter, interventies gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bereiken juist deze lagere SEP doelgroep slecht en kunnen sociale ongelijkheid vergroten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat interventies zich traditioneel veelal richten op individuele determinanten van gedrag zoals kennis, attitudes en intenties. Bovendien zijn deze interventies veelal niet effectief, mede doordat er geen rekening gehouden wordt met de – sociale, fysieke en politieke – context waarin leefstijlkeuzes gemaakt worden: ongezond gedrag kan worden gezien als een automatische reactie op de ‘obesogene’ omgeving.

 

Veranderingen in en van de omgeving waarin mensen leven kunnen in belangrijke mate helpen om een gezonde leefstijl te bevorderen en alle doelgroepen te bereiken. Door veranderingen in de omgeving moet gezorgd worden dat de gezonde keuze de makkelijke keuze, de voor de hand liggende keuze of zelfs de enige keuze wordt, juist ook voor de moeilijke bereikbare en veranderbare doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding. Echter, of omgevingsinterventies ook op langere termijn effectief zijn voor het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend en moet onderzocht worden.

 

In SUPREME NUDGE wordt een geïntegreerde interventie in supermarkten ontwikkeld en onderzocht, waarin de ‘supermarktomgeving’ zo wordt ingericht dat de gezonde voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. De supermarkt is een belangrijke omgeving waarin (leefstijl)keuzes worden gemaakt, en waar het verleiden tot gezondere voedingskeuzes via productplaatsing, prijsverandering en berichten directe en langdurende effecten kan hebben. Dit wordt gecombineerd met een m-health promotion interventie waarmee mensen direct en op maat feedback en adviezen krijgen over hoeveel ze waar en wanneer bewegen, en hoe ze meer kunnen gaan bewegen. De effecten op risicofactoren voor hart- en vaatzieken worden onderzocht. Deze interventie bouwt voort op eerdere effectieve interventies om gezonde voeding en voldoende beweging te bevorderen, maar combineert twee innovatieve benaderingen: ‘nudging’ en prijsverandering, met ‘real-time’ feedback waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en context-specifieke informatie en adviezen over leefstijlgedrag.