Hergebruik van Supreme Nudge data

Binnen het Supreme Nudge project is een cluster-gerandomiseerd supermarktexperiment uitgevoerd, waarover reeds een protocolpaper en een baselinepaper gepubliceerd zijn. Het effectpaper is nog niet gepubliceerd (september 2023).   

 

Het protocolpaper, baselinepaper en het codeboek geven inzicht in de verzamelde data. Verzoeken tot hergebruik van deze data dienen een gedetailleerd analyseplan te omvatten, te voldoen aan de AVG en geen commercieel belang te dienen. Verzoeken kunnen ingediend worden via: supremenudge@amsterdamumc.nl

 

Datasets van alle sub-studies uitgevoerd binnen het Supreme Nudge project zoals vermeld op de pagina Publicaties zijn op te vragen via de contactpersonen vermeld op ieder gepubliceerd paper.