Programma

Ochtendprogramma

09:30u

Ontvangst 

10:00u

prof. dr. ir. Joline W. J. Beulens, Amsterdam UMC: Dagopening

10:15u

dr. ir. Gerda Feunekes, Voedingscentrum: Voedselomgeving

10:35u

dr. Jody C. Hoenink, University of Cambridge: Supreme Nudge vooronderzoek

11:05u

Pauze

11:25u

dr. Marleen Gillebaart, Universiteit Utrecht:
Wat is nudging?

11:55u

dr. ir. Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit:
Nudging in de supermarkt 

12:25u

Lunch 

 
 

Middagprogramma

13:15u

drs. Josine M. Stuber, Amsterdam UMC:
Opzet en resultaten Supreme Nudge interventie

13:45u

drs. Anne L. Vos, Universiteit van Amsterdam:
Ontwikkeling en resultaten Supreme Nudge wandelcoach

14:10u

Pauze

14:30u

drs. Cédric N. H. Middel, Vrije Universiteit:
Barrières en facilitatoren interventie implementatie

15:00u

Hans Stapel, Coop Supermarketen:
Ervaringen vanuit Coop 

15:30u

Pauze

15:50u

drs. Cédric N. H. Middel, Vrije Universteit:
Vervolgstappen en uitdagingen voor de toekomst

16:10u

Paneldiscussie met gastsprekers vanuit verschillende domeinen (supermarktbranche, gezondheidsnetwerken, wetenschap, en beleid)

17:30u

Borrel


Moderatoren: dr. Jeroen Lakerveld en dr. Joreintje D. Mackenbach, Amsterdam UMC.


Onze sprekers

prof. dr. ir. Joline W. J. Beulens

Joline is hoogleraar epidemiologie bij het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar hoe een gezonde leefstijl kan bijdragen aan preventie van cardiometabole ziekten. Zij is projectleider van het Supreme Nudge project.

dr. Joreintje D. Mackenbach

Joreintje is universitair docent bij het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar hoe de voedselomgeving zoals in de supermarket de voedselkeuzes en gezondheid van consumenten beïnvloedt. Joreintje is de projectmanager van het Supreme Nudge project.


 dr. Jeroen Lakerveld

 

Jeroen doet als epidemioloog bij het Amsterdam UMC onderzoek naar de rol van de omgeving op gedrag en gezondheid, en was actief betrokken bij het Supreme Nudge project.

dr. ir. Gerda Feunekes

Gerda is sinds 2014 directeur van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het uitgangspunt is om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te laten zijn. 


dr. Marleen Gillebaart

Marleen is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is o.a. gericht op het ontrafelen van het geheim van succesvolle zelfregulatie. Ze is betrokken bij het Self-Regulation lab, waar onderzoek wordt uitgevoerd omtrent de psychologische onderbouwing van nudges.

dr. Jody C. Hoenink

Jody was als promovendus betrokken bij het Supreme Nudge project. Haar onderzoek richtte zich op de inzet van prijsstrategieën ter promotie van gezonde voeding. Jody werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Cambridge.


dr. ir. Coosje Dijkstra

Coosje is universitair docent en onderzoeker bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als epidemioloog en voedingswetenschapper houdt ze zich onder andere bezig met onderzoek naar het verminderen van sociaaleconomische verschillen in voedingspatronen en de voedingsomgeving.

 

drs. Josine M. Stuber

Josine is opgeleid als diëtist en gezondheidswetenschapper. Als promovendus bij het Supreme Nudge project heeft ze de implementatie, dataverzameling, en effectevaluatie van de Supreme Nudge interventie gecoördineerd.

 


drs. Anne L. Vos

Anne is communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Als promovendus bij het Supreme Nudge project houdt zij zich bezig met de vraag hoe je een mobiele app kunt ontwikkelen die mensen stimuleert om meer te bewegen.

drs. Cédric N. H. Middel

Cédric onderzoekt binnen het Supreme Nudge project de barrières en facilitatoren voor succesvolle interventie implementatie binnen de retailsetting en is verantwoordelijk voor de reflectieve monitoring van de Supreme Nudge interventie. 

 


Hans Stapel

Hans is manager coöperatiezaken bij Coop Supermarkten en heeft een actieve rol vervuld bij de totstandkoming van de Supreme Nudge interventie.